Home Phần mềm Download Windows Server 2008 R2 Incl tháng 6 năm 2019

Download Windows Server 2008 R2 Incl tháng 6 năm 2019

by Thanh Tuyết

Windows Server 2008 R2 Incl tháng 6 năm 2019

Windows Server 2008 R2 Incl là hệ điều hành máy chủ được sản xuất bởi Microsoft. Windows Server 2008 là sự kế thừa của Windows Server 2003. Hệ điều hành này đã được xây dựng trên cùng một cơ sở mã với Windows Vista và nó có chung kiến ​​trúc cũng như chức năng.Windows Server 2008 R2 Incl tháng 6 năm 2019

Vì Windows Server 2008 đã có cùng mã với Windows Vista, do đó, nó tự động đi kèm với các tính năng kỹ thuật, quản lý và bảo mật mới đối với Windows Vista như viết lại ngăn xếp mạng, cài đặt dựa trên hình ảnh nâng cao.

Nó cũng đã được cải tiến Windows Firewall với cấu hình an toàn. Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 Incl đã bao gồm tất cả các bản cập nhật của Microsoft. Nó cung cấp tính sẵn sàng cao cho các dịch vụ cũng như các ứng dụng thông qua Failover Clustering. Tất cả trong tất cả các bản cập nhật Windows Server 2008 R2 Incl là một máy chủ Windows OS ấn tượng được xây dựng trên cùng một cơ sở mã với Windows Vista.

Các tính năng mới

 • Một sự kế thừa ấn tượng của Windows Server 2003.
 • Được xây dựng trên cơ sở mã giống như Windows Vista.
 • Chia sẻ gần như cùng một kiến ​​trúc cũng như chức năng.
 • Tự động đi kèm với các tính năng kỹ thuật, quản lý và bảo mật mới đối với Windows Vista như viết lại ngăn xếp mạng, cài đặt dựa trên hình ảnh nâng cao.
 • Đã nâng cao Windows Firewall với cấu hình an toàn.
 • Cung cấp tính sẵn sàng cao cho các dịch vụ cũng như các ứng dụng thông qua Failover Clustering.
 • UEFI-ready
 • USB3.x and nVME drivers in boot.wim

Cấu hìnhWindows Server 2008

 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 512 MB RAM(Minimum), 8 GB RAM (Foundation), 32 GB RAM (Standard), or 2 TB RAM for Enterprise, Datacenter and Itanium-Based System
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 5 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Pentium 1,4 GHz trở lên.
 • Màn hình: 800 x 600

Download Windows Server 2008 ISO File

Windows Server 2008 R2 SP1 X64 ESD en-US

FshareDropGalaxyUploading

Thông tin file Windows Server 2008 R2

 • Tên đầy đủ của phần mềm: Tải xuống Windows Server 2008 R2 Incl Cập nhật tháng 6 năm 2019
 • Tên tệp cài đặt: SRV2008.R2SP1.ENU.JUN2019
 • Kích thước thiết lập đầy đủ: 3 GB
 • Loại thiết lập: Trình cài đặt ngoại tuyến / Cài đặt độc lập hoàn toàn
 • Kiến trúc tương thích: 64 Bit (x64)
 • Phiên bản mới nhất được thêm vào ngày: 30 tháng 06 năm 2019
 • Nhà phát triển: Windows Server
 • Bao gồm các phiên bản
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Standard Core
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise Core
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter Core
  • Windows Server 2008 R2 Web
  • Windows Server 2008 R2 Web Core

Nguồn tham khảo từ Internet

Related Posts

Bạn cần hỗ trợ?